مقدمه

پی پر ویو فست لین جدید ترین پی پر ویو ابداع شده و آخرین پی پر ویو قبل رسلمنیا است . این پی پر ویو با پی پر ویو الیمینشن چمبر که ۵ سال پی پر ویو قبل از رسلمنیا بود جایگزین شده
نام پی پی وی

WWE Fast Lane 2015

تاریخ برگزاری

۲۲ فوریه ۲۰۱۵ میلادی

برگزار کننده

WWE Representation
 

نام ورزشگاه

FedExForum

مسابقات ثبت شده

US championship match
John Cena vs. Rusev

 WWE D!VAS CHAMPIONSHIP MATCH
page vs. nikki bella
 #۱CONTENDER FOR WWE CHAMPIONSHIP MATCH AT WRESTLEMANIA
daniel brayan vs. roman reigns Triple H Challenges Sting To WWE Fast Lane Confrontation


WWE Intercontinetal Championship
Intercontinetal Champion Bad News Barett Vs Dean Ambrose
WWE Tag Team Championship
Tag Team Champion The Usos Vs Cesaro & Tyson Kidd